Copyright © 2013 ING ROWAN
25.jpg

Byty a prostory sloužící k podnikání v Novém Občanském zákoníku

Seminář je určen: Všem, kteří obchodují s byty nebo prostory sloužícími k podnikání nebo do nich investují.
Cíl semináře: Poskytnout ucelenou informaci o změnách v právním pojetí bytů a prostorů sloužících k podnikání a nových možnostech, resp. povinnostech vlastníků, pronajímatelů a nájemců
Cena semináře: 1 490,- Kč bez DPH (1 803,- Kč s DPH) 
Na každe ďalší školení  nebo za druhého účastníka získate slevu 10%.
Termín: Otvírá se podle zájmu,
Místo konání: Budova Prosperita Palace přímo v centru Ostravy u tramvajové zastávky Elektra. Nadražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Časový harmonogram:                 9:00-10:30 – 1. blok,
                                                      10:30-10:45 přestávka,
                                                      10:45-12:00 – 2. blok,
                                                      12:00-12:15 – dotazy.
Popis semináře:
Byt – pojem, charakteristika, začlenění do právního rámce
Bytové spoluvlastnictví – vznik,  resp. zánik, obsah, práva a povinnosti vlastníka jednotky, správa domu a pozemku
Převod a nájem bytu – forma a náležitosti smlouvy, práva a povinnosti účastníků, skončení nájmu
Prostor sloužící k podnikání - pojem, charakteristika, začlenění do právního rámce
Převod a nájem prostoru sloužícího k podnikání – forma a náležitosti smlouvy, práva a povinnosti účastníků, skončení nájmu
Družstevní byt a nebytový prostor – pojem, charakteristika, začlenění do právního rámce

Potřebujete individuální školení pro Vaši firmu? Potřebujete intenzivní školení a práci s týmem přímo u Vás ve firmě na základě konkrétních požadavků a témat?
Nabízíme individuální interní školení,  nastavení témat pro Vaši společnost ve Vaši firmě.
 
Přednášející:
Mgr. Ing. Gabriela Milotová
advokátka 
Vzdělání

1997 – 2002

Univerzita Palackého, Olomouc – Právnická fakulta
obor Právo
titul: Mgr.

1997 – 2004

Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava – Ekonomická fakulta
obor Právo v podnikání
titul: Ing.

 
Profesní zkušenosti 

1/2006 – dosud

advokátka

9/2005 – 6/2010

externistka Vysoké školy podnikání v Ostravě

7/2002 – 12/2005

advokátní koncipientka AK Kausta&Partneři v Ostravě

Další činnost

9/2008 – dosud

předsedkyně dozorčí rady ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost

11/2010 – dosud   

předsedkyně PRVOČAS z.s.

9/2011 - dosud

Předsedkyně dozorčí rady Trenkwalder, o.p.s.

6/2012 - dosud

členka správní rady MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost

 
Na každé školení máme k dispozici omezený počet míst, proto je třeba se předem registrovat. Rezervaci proveďte v objednávkovém formuláři nebo na info@askoleni.cz . Přijaté přihlášky potvrzujeme elektronickou poštou příp. dotazy a objednávky pro Vaši společnost, kontaktujte nás na+420 702 560 057. Každý seminář zahrnuje vedle výkladu i studijní materiál a občerstvení. Daňový doklad bude předán při prezenci.
Odesláním objednávky objednatel vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami spol. ING ROWAN, s.r.o. Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Obchodní podmínky  
Ak se účastník  nedostaví na školení bez předchozí omluvy, bude mu účtována smluvní pokuta odpovídající ceně objednaného kurzu. V případě předem omluvené neúčasti (elektronickou poštou nebo písemně) bude převedená registrace na nejbližší termín daného kurzu; toto převedení je možné jen jednou.
Vyhrazujeme si právo změny data a místa či zrušení kurzu z organizačních či provozních důvodů. V případě, že se kurz neuskuteční z důvodů na straně poskytovatele společnosti ING ROWAN, s.r.o., částka bude po dohodě objednateli vrácena na jím sdělený účet nebo převedena na nejbližší další termín daného kurzu.

Odesláním přihlášky na kurz nebo objednávky na produkt uděluje objednatel dle zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti ING ROWAN, s.r.o., jakožto správci, a to za účelem zařazení do databáze správce a za účelem zasílání obchodních sdělení správce prostřednictvím elektronických prostředků. V případě, že objednávku provádí jménem třetích osob, předpokládáme, že tento souhlas poskytuje i za ně a je k tomu od nich zmocněn. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může objednatel kdykoli u správce odvolat.

Objednávka semináře

captcha
Reload