Copyright © 2013 ING ROWAN
20.jpg

Hypoteční úver - vyřizování

Aktualizováno: středa 24. červen 2015 13:01

Pokud nefinancuje koupi nemovitosti z vlastních zdrojů, což je nejvýhodnější, ale ne vždy možné, na úhradu kupní ceny musíte použít cizí prostředky. Platí obecně známé pravidlo, že čím nižší úvěr si berete, tím více v konečném důsledku ušetříte.

 
Nejčastější formou financování koupě nemovitosti z cizích zdrojů je použití hypotečního úvěru nebo účelového (spotřebního) úvěru, který je zajištěn nemovitostí.
Hypoteční úvěr je úvěr s dobou splatnosti nejméně většinou  5 let  a nejvíce 30 let. Zajištěn zástavním právem k tuzemské nemovitosti a to i rozestavěné.

Hypoteční úvěr je možné použít na:
a) pořízení tuzemské nemovitosti nebo její části, a to:
- koupí
- záměnou (s případným doplacením)
- vypořádáním bezpodílového spoluvlastnictví manželů po rozvodu nebo při zrušení    
   bezpodílového spoluvlastnictví manželů
- dědickým vyrovnáním
b) výstavbu nebo změnu dokončených staveb (např. nástavba rodinného domu)
c) údržbu nemovitosti (rekonstrukce nebo modernizace)
d) splacení již poskytnutého úvěru použitého na výše uvedený účel
 
Klasické hypoteční úvěry poskytují v České republice  téměř všechny větší banky. Kromě hypotečních úvěrů poskytují banky i bezúčelné hypotéky nebo spotřebitelské úvěry zajištěné nemovitostmi (americké hypotéky, úvěry na bydlení apod..).

Přestože v každé bance jsou určité odlišnosti při vyřizování hypotečního úvěru, proces jeho získání se dá obecně rozdělit do těchto tří fází:
- posouzení bonity klienta bankou
- podání žádosti, schválení úvěru a podpis smluv
- čerpání úvěru
 
Ak se chcete dozvědět vice podívejte si naše kurzy a školení.