Copyright © 2013 ING ROWAN
20.jpg

Notářské úschovny - POPLATKY

Aktualizováno: úterý 4. listopad 2014 11:29

Notářská úschovna se v realitním obchodě považuje za jeden z nejbezpečnějších způsobů předání kupní ceny. Peněžní prostředky se v realitním obchodě považuje za jeden z nejbezpečnějších způsobů předání kupní ceny. Peněžní prostředky má v dispozici neutrální osoba - notář, která zajistí, aby se peníze odevzdali tomu, komu se na základě stanovených podmínek dostat mají.
Při uschovávání peněžních prostředků se sepisuje notářský zápis, ve kterém jsou uvedeny přesné podmínky, jak má notář při vydání peněz z notářské úschovy postupovat.

Tyto podmínky bývají zpravidla rozděleny do dvou skupin:
skupina obsahuje podmínky, za kterých je notář povinen vydat předmět notářské úschovy (tedy kupní cenu) do rukou prodávajícího. Těmito podmínkami bývá zpravidla list vlastnictví, na kterém je jako vlastník nemovitosti vedený kupující a / nebo rozhodnutí správy katastru o povolení vkladu
skupina obsahuje podmínky, za kterých je notář povinen vydat předmět notářské úschovy zpět kupujícímu. Jedná se zpravidla o případy, kdy příslušná zpráva katastru odmítne provést zápis do katastru nemovitostí, resp. o případy, kdy kupující v stanovené lhůtě podmínky uvedené v první skupině nesplní.
Pokud jde o poplatek (odměnu) notáře za notářskou úschovu peněz, tato se vypočítává dle,  Vyhlášky č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) ve znění vyhlášek č. 42/2002 Sb., č. 403/2005 Sb., č. 399/2006 Sb., č. 167/2009 Sb. a vyhlášky č. 432/2013 Sb.
 
Jakmile se chcete dozvědět více,  přihlašte se na naše kurzy a školení.