Copyright © 2013 ING ROWAN
20.jpg

Placení daně při prodeji nemovitosti

Aktualizováno: pondělí 15. prosinec 2014 14:45

Při převodech nemovitostí je třeba mít (u fyzických osob nepodnikatelů) na paměti dva druhy daňových povinností. První povinnost ve vztahu ke státu v podobě úhrady daně z příjmu z prodeje nemovitosti (pokud není převod od daně osvobozen), druhá povinnost je ve vztahu k obci (městu) jako správci daně v podobě daně z nemovitostí.

 

 

DAŇ Z PŘÍJMU PŘI PRODEJI Z NEMOVITOSTI
Při prodeji (převodu) nemovitosti se platí daň z příjmu dle zákona o daních z příjmu. Osvobození od daní muže nastat, když prodávající vlastní danou nemovitost nejméně po dobu 5 let. Prodávající má trvalé bydliště v dané nemovitosti méně než 2 roky, nebo vlastní nemovitost méně než 5 let, ale získaný příjem do 1 roku po prodeji použije na potřeby vlastního bydlení. Prodávající bydlel v dané nemovitosti po dobu 2 let bezprostředně před prodejem bez trvalého bydliště, ale umí to prokázat.

Prodej nemovitosti nabytý děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímo nebo manželkou (manželem), zkracuje se doba 5 let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, pokud nemovitost byla nabývaná postupným děděním v řadě přímě nebo manželkou (manželem).

Daň z příjmu prodeje nemovitostí neplatí prodejce v případě, že původní kupní cena nemovitosti, na základě které nabyl nemovitost  byla vyšší než součastná cena , za kterú byla nemovitost prodaná .
 
Jakmile se chcete dozvědět více, přihlašte se na naše kurzy a školení.